KOMUNIKATY


SPOTKANIE Z RODZICAMI - 12 maja 2014

Przypominamy o spotkaniu z rodzicami w dniu 12 maja 2014 r. o godz. 17.00 i 18.00.

FESTYN RODZINNY - 31 maja 2014

Zapraszamy uczniów wraz z rodzinami na Festyn Rodzinny w dniu 31 maja 2014 r. w godz. 10.00 - 14.00. Szczegóły wkrótce.

ZEBRANIA Z RODZICAMI 28.04.2014 r.- GRUPY PRZEDSZKOLNE:


 • GRUPA 01 - GODZ. 17.00; SALA 17
 • GRUPA 02 - GODZ. 18.00; SALA 16
 • GRUPA 03 - GODZ. 17.00; SALA 16
 • GRUPA 04 - GODZ. 18.00; SALA 17

  HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I DO KLAS PIERWSZYCH W SP NR 46 NA R. SZK. 2014/2015:


  1. Składanie przez rodziców wniosków do oddziału przedszkolnego oraz zgłoszeń do klasy pierwszej wraz z załącznikami: 20.02.2014r. – 14.03.2014r.
  2. Weryfikacja wniosków i zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną -17.03.2014r. - 1.04.2014r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 9.04.2014r. do godz. 15.00
  4. Potwierdzenie przez rodziców woli nauki ich dzieci w sposób określony przez szkołę - 10.04.2014r. - 14.04.2014r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: - 17.04.2014r. do godz. 12.00.
  6. Składanie przez rodziców wniosków o sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. 18.04.2014r. - 24.04.2014r.
  7. Złożenie przez rodziców kandydata, do dyrektora, odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
  8. Prezydent wskazuje miejsca dla dzieci nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, dla których gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego do 13.06.2014r.
  9. Postępowanie uzupełniające do oddziałów przedszkolnych: 16.06.2014r. – 29.08.2014r.


  SZANOWNI RODZICE uczniów klas pierwszych i zerowych w r.szk.2014/2015 - WYNIKI REKRUTACJI:

  Rekrutacja dzieci do klas "I" i "0"zakończona.
  Listy kandydatów zakwalifikowanych (i niezakwalifikowanych) do SP 46 wywieszone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.
  Od 10.04.2014 do 14.04.2014 rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas "I" i "0" muszą potwierdzić na piśmie wolę nauki swojego dziecka w SP 46.
  Wydrukowane i wypełnione potwierdzenie prosimy złożyć w sekretariacie szkoły
 • POBIERZ POTWIERDZENIE.

  UWAGA SZÓSTOKLASISTO!


  W bieżącym roku szkolnym kończysz szkołę podstawową i będziesz kontynuować dalszą naukę w gimnazjum.
  Zapoznaj się z ważnymi dla Ciebie terminami i wskazówkami:
  Jeśli chcesz zostać uczniem gimnazjum bezrejonowego lub gimnazjum z oddziałami bezrejonowymi, a są to:
 • Gimnazjum Nr 7
 • Gimnazjum Nr 14
 • Gimnazjum Nr 16
 • Gimnazjum Nr 32
 • Gimnazjum Nr 42
 • Gimnazjum Nr 46
 • Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad, terminów oraz niezbędnych dokumentów znajdziesz w Informatorze Elektronicznym opublikowanym na stronach: www.nabor.pcss.pl/szczecin oraz https//pe.szczecin.pl

  Organizacja rekrutacji do gimnazjów bezobwodowych:

  - termin składania podań: 10.02.- 28.02.2014r. do godz. 15.00
  - przeprowadzenie sprawdzianów uzdolnień kierunkowych: 6.03. -13.03.2014r.
  - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych: 21.03.2014r. do godz. 16.00
  Jeżeli decydujesz się na kontynuowanie nauki w jednej z wyżej wymienionych szkół, z dodatkowymi zasadami rekrutacji w danej szkole zapoznaj się na stronie wybranego gimnazjum.
  Ulotka dla szóstoklasisty zawiera szczegółowe zasady rekrutacji:
 • ulotka szóstoklasisty.

  SZANOWNI RODZICE uczniów klas pierwszych i zerowych w roku szkolnym 2014/2015:


  UWAGA Rodzice!!!
  Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015
  do kl.”0” i „I”
  od 20.02.2014 do 14.03.2014r.


  POBRANIE DOKUMENTÓW I REJESTRACJA ELEKTRONICZNA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  OD 20.02.2014r. na stronie: nabor.szczecin.pcss.pl

  WYDRUKOWANE DOKUMENTY PROSIMY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE DO SEKRETARIATU SZKOŁY DO 14.03.2014r.


  DO POBRANIA - NABÓR PRZEDSZKOLE 2014:
 • Informator dla rodziców pobierz
 • Wniosek przedszkole 2014 pobierz
 • Załącznik do wniosku - nabór do przedszkola 2014 - Kryteria pobierz


  DO POBRANIA - NABÓR KLASY PIERWSZE 2014:
 • Informator
 • Zgłoszenie
 • Wniosek
 • Harmonogram
 • Informacja o obwodach pobierz ze strony: nabor.szczecin.pcss.pl
  Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

  W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

  1) urodzone w 2007 r.;
  2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
  3) W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
  4) W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 2, które w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

  W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
  1) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
  2) urodzone w 2009 r.

  W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

  DYŻURY KONSULTACYJNE dla rodziców dzieci 5 i 6-letnich:


  Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców dzieci 5-letnich (rozpoczynających realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) i 6-letnich (podejmujących realizację obowiązku szkolnego) uruchomione zostały w szczecińskich publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych dyżury konsultacyjne specjalistów. Specjaliści poradni – pedagodzy/psychologowie/logopedzi – będą udzielali rodzicom niezbędnych porad i konsultacji.

  Terminy i godziny konsultacji w poradniach psychologiczno - pedagogicznych:

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 1 al. Papieża Jana Pawła II 2, 70-413 Szczecin, tel. 91-433-90-40
  TERMINY:
  27 stycznia godz. 16.00-18.00
  - psycholog - Renata Olechnowicz
  28 stycznia godz. 16.00-18.00
  - pedagog - Monika Zakrzewska
  - logopeda - Katarzyna Cholewińska
  - logopeda - Monika Nowakowska
  10 lutego godz. 16.00 -18.00
  - pedagog - Anna Dzwonkowska

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2 ul. Jaśminowa 4, 70-773 Szczecin, tel. 91-461-40-39
  TERMINY:
  luty, marzec 2014 r. (z wyłączeniem ferii zimowych)
  Jolanta Mausch (psycholog) - poniedziałki od godz. 17.00 do 18.00 , pok. 15; tel. 91 4614 039 wew. 40
  Anna Madej (psycholog) - piątki od godz. 11.15 do 13.15 , pok. 17; tel. 91 4614 039 wew. 35
  Maria Nasiłowska (pedagog) - poniedziałki od godz. 16.00 do 17.00, pok. 17; tel. 91 4614 039 wew. 35
  Izabella Sołtys (logopeda) - czwartki od godz. 11.00 do 12.00 , pok. 13; tel. 91 4614 039 wew. 41

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 3 ul. E. Plater 86, 71-635 Szczecin, tel. 91-422-78-83
  TERMINY:
  każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 4 ul. Romera 2, 71-246 Szczecin, tel. 91-432-71-16
  TERMINY:
  29.01.2014 r. godz. 17.00. 18.30 - na terenie Szkoły Podstawowej Nr 45
  3.02.2014 r. godz. 13.00. - 16.00 - na terenie Przedszkola Publicznego Nr 46
  5.02.2014 r. godz. 16.00. - 17.30 - na terenie Przedszkola "Niezapominajka"
  17.02. 2014 r. godz. 13.00. - 16.00 - na terenie Przedszkola Publicznego Nr 75
  17.02. 2014 r.godz. 15.30. - 17.30 - na terenie Poradni
  26.02.2014 r. godz. 15.30. - 18.30 - na terenie Poradni

  CENTRUM PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE ul. Łaziebna 6-7, 70-557 Szczecin, tel. 91-488-35-12
  TERMINY:
  DZIAŁ DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO:
  30.01.2014 r. godz. 15.00 – 17.00
  06.02.2014 r. godz. 15.00 – 17.00
  13.02.2014 r. godz. 15.00 – 17.00
  20.02.2014 r. godz. 15.00 – 17.00
  27.03.2014 r. godz. 15.00 – 17.00

  DZIAŁ LOGOPEDYCZNY:

  Sabina Chudzik
  07.02.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  21.02.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  28.02.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  07.03.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  14.03.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  21.03.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  28.03.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  04.04.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  11.04.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  18.04.2014 r. godz. 9.00 – 11.00
  25.04.2014 r. godz. 9.00 – 11.00

  Lucyna Owczarska
  10.02.2014 r. godz. 10.00 – 12.00
  17.02.2014 r. godz. 10.00 – 12.00
  28.02.2014 r. godz. 14.00 – 16.00
  10.03.2014 r. godz. 10.00 – 12.00
  24.03.2014 r. godz. 10.00 – 12.00